inpink logo


  Реяна усеинова

  HD
  3:16
  автор | дата 25.04.2017
  • 566
  • 6
  • 0
  Проголосовало пользователей: 6
  «Теселли» къырымтатар ансамбли Туркиеде олып кечкен фестивальде иштирак этти.О халкъара балаларнынъ къорчалав кунюне багъышлана.Умумий алгъанда фестивальде тахминен 27 мемлекеттен иштиракчи къатнашты.Бугунь Акъмесджитнинъ халкъара авалиманында оюнджыларны оларнынъ сойлары къаршыладылар.Къаршылав мерасиминде бизим телевизион такъымымз де булунды. Къырымтатар ансабли озь идманджылары ве ана-бабалары иле берабер Ватангъа къайттылар.Ава лиманында оюнджыларны оларнынъ достлары ве сой-акърабалары къаршыладылар. «Теселли» къырымтатар ансамблининъ ребер ярдымджысы Айше Аблаева айта ки, фестивальде Къырымны 17 оюнджы такъдим этти, олар эписи ватангъа кубогълар ве эйи теэссуратлар иле къайттылар. Баллар Истамбулда эки кунь девам эткен фестиваль акъкъында тариф эткен вакъыт оларнынъ юзьлеринде тебессюм парылдай. Эр бирини Туркиедеки фестиваль айретте къалдырды чюнки олар анда миллий оюнларны тошедилер. Реяна Исмаилова ве Эльдар Изетов энъ чокъ бегенген оюнлары акъкъында айттылар.10 яшындаки Эсма Усеинова айта Ватанындан узакъ олса биле, озь аилесининъ дестеги онъа эминлик берип, ойнамагъа ярдым этти. Къыз оджаларынынъ сынъырсыз исесисини де къайд этти.Ульвие Аблязова ансабльге къатнагъан баланынъ анасы о баллар керчектен кезинтиден мемнюн къалгъанларыны тасдыкълады.Ве бу ерде реберлернинъ ярарлыгъыны къайд этти. Баллар ве оджалар эминлер бу фестиваль«Теселли» ансамблининъ тарихында сонъки олмайджакъ.Генч оюнджылар янъы мувафакъиетлерге иришип,озь ишининнъ акъикъий мутехассыслары олмагъа ниетленелер.
  ЕЩЁ
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 06.04.2018
  TÜRK FOLKLOR ANSAMBLİ \QALAYLI QAZAN \ Crimean Tatar TV Show.
  • СКАЧАТЬ
  • СКАЧАТЬ
   Сейчас смотрят